Serie 1 les 6 De handen en de vingers

Vandaag kijken we naar onze handen en onze vingers. Als we piano spelen geven we onze vingers een nummer.