Serie 10 les 1 Sus akkoorden

We hebben majeur akkoorden geleerd en mineur akkoorden. Deze les gaan we wat dieper in op een zogenaamd sus akkoord. Sus is een afgekort woord. het hele woord is het Engelse suspended; voorgehouden of uitgesteld.