Serie 10 Les 6 Let it go - Frozen deel 3

In deze las kijken we naar de toonsoort van 'Let it go', daarmee naar de voortekens en vervolgens naar alle toevallige voortekens die in het stuk voorkomen.