Serie 2 Les 7 Akkoord

Een akkoord is een samenklank van drie of meer tonen, die zodanig samenklinken dat zij voor het muzikale oor samensmelten.