Serie 6 les 2 Melodisch dictee 2

In de vorige les hebben we de melodie opgeschreven. Nu gaan we die ook spelen en gebruiken akkoorden voor de begeleiding. We hebben de akkoorden C en G nodig. De akkoorden spelen we met de linkerhand, de melodie met de rechterhand.