Serie 7 les 4 Mineur akkoorden

In vorige lessen hebben we heel veel majeur akkoorden geleerd, die allemaal op dezelfde manier zijn opgebouwd, nu gaan we het hebben over mineur akkoorden. En daarvoor geldt hetzelfde; de opbouw is altijd gelijk.